Romantiek

Over muziek uit de Romantiek. Hoewel strikt genomen niet alle negentiende-eeuwse muziek tot de Romantiek gerekend kan worden, wordt deze term toch vaak als verzamelnaam genomen voor de muziek uit de negentiende eeuw als geheel.